Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ ступенів

Острозької районної ради

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

 

_________ _____________________________

(підпис)         (прізвище, ім'я, по батькові)

«______»________________________ ____ р.


ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Відповідального за теплове господарство

Наказ від «03» вересня 2008 р. № 84  

 

Посадова інструкція № 1.22

 

Відповідальний за теплове господарство

 

 

1.      загальні вимоги

1.1.  Посадова інструкція розроблена з метою визначення кола обов’язків для особи, відповідальну за безпеку в тепловому  господарстві.

1.2.  Відповідальним за теплове господарство в школі призначається працівник, який пройшов в установленому порядку перевірку знань правил безпеки експлуатації теплових систем і мереж.

1.3.  У своїй роботі особа, відповідальна за теплове господарство школи керується наказом та інструкціями, планом робіт, Правилами безпеки в газовому господарстві і даною посадовою інструкцією.

 

2.       ФУНКЦІЇ

 

 Забезпечення безпечної та безаварійної роботи теплового обладнання та тепломережі.

 

3.      права

Особі, відповідальній за теплове господарство, надається право:

3.1.  Здійснювати зв’язок з теплогенеруючими організаціями, а також підприємствами, які виконують роботи з технічного обслуговування та ремонту за угодою.

3.2.  Вимагати відсторонення від обслуговування теплового обладнання і виконання ремонтних робіт осіб, які не пройшли перевірку знань, або які показали незадовільні знання правил, норм і інструкцій.

3.3.  Давати адміністрації школи пропозиції про притягнення до відповідальності осіб, що порушують вимоги Правил безпеки експлуатації теплових систем і мереж.

3.4.  Не допускати введення в експлуатацію теплогенеруючих та тепловикористовуючих установок, які не відповідають вимогам цих Правил.

3.5.  Призупиняти роботу теплового обладнання, небезпечного для подальшої експлуатації.

 

4.      обовязки

Особа відповідальна за безпечну експлуатацію теплового господарства повинна:

4.1.  Забезпечити безпечний режим теплопостачання.

4.2.  Розробляти інструкції з охорони праці.

4.3.  Приймати участь в комісіях з перевірки знань правил, норм і інструкцій працівниками, які мають відношення до обслуговування теплового господарства.

4.4.  Перевіряти дотримання встановленого Правилами порядку допуску працівників до самостійної роботи.

4.5.  Здійснювати перевірку правильності ведення технічної документації при експлуатації теплового господарства.

4.6.  Розробляти плани-заходи і програми зміни і модернізації застарілого обладнання.

4.7.  Приймати участь в обстеженнях, що проводяться органом Держгірпромнагляду.

 

5.      відповідальність

Особа, відповідальна за теплове господарство відповідає за:

5.1.  Раціональне і ефективне використання палива.

5.2.  Наявність на робочих місцях інструкцій по безпечній експлуатації теплогенеруючого та тепловикористовуючого обладнання та виконання обслуговуючим персоналом їх вимог.

5.3.  Порушення правил безпеки, допущеного підлеглим персоналом.

5.4.  Видачу вказівок чи розпоряджень, виконання яких примушує підлеглих порушувати правила безпеки.

5.5.  Самовільне поновлення робіт, зупинених органами Держнаглядохоронпраці.

Виконання всіх обов’язків, вказаних в даній посадовій інструкції, вказівок, розпоряджень та заходів.

 

 

УЗГОДЖЕНО:

Голова профкому: _____________ __________________________________________________

     (підпис)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові}

         «_____»              __________________________ ________ р.

 

З інструкцією ознайомлений:  _____________ ____________________________________________________

     (підпис)                                                      (прізвище, ім'я, по батькові}

         «_____»              __________________________