Розділ V.

Матеріально-технічна база.


5.1    Матеріально – технічна база Грем’яцької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, які відображені у балансі школи.

5.2 Майно школи належить їй на праві оперативного управління.

5.3 Загальноосвітня школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з її охорони.

5.4 Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, комбінованої майстерні, спортивної зали та бібліотеки.

5.5  Відповідно до рішення виконкому сільської ради школа має земельну ділянку де розміщуються спортивні,географічні майданчики, навчально-дослідна ділянка, господарські будівлі.

5.6  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ VІ.

 Фінансово-господарська діяльність.

 

6.1    Фінансування школи здійснюється її засновником або уповноваженим ним органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

6.2    Фінансово-господарська діяльність загальноосвітньої школи здійснюється на основі його кошторису.

6.3    Джерелами формування кошторису загальноосвітньої школи є:

·   кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту загальної середньої освіти;

·   кошти фізичних, юридичних осіб;

·   кошти, отриманні за надання платних послуг;

·   доходи від реалізації продукції навчально–виробничих майстерень, навчально–дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

·   благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

6.4    Школа має право згідно з законодавством придбати і орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами  будь–яких підприємств, установ організацій або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють  поліпшенню соціально–побутових умов колективу.

6.5    Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у школі визначається законодавством і нормативно–правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований заклад.

      Бухгалтерський облік школи може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію районного відділу освіти.

6.6    Звітність про діяльність школи встановлюється згідно чинного законодавства.

 

Розділ VІІ.

Міжнародне співробітництво.

 

7.1 Загальноосвітня школа має право, відповідно до законодавства, укласти угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. Участь загальноосвітньої школи в міжнародних програмах проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Розділ VІІІ.

Контроль за діяльністю школи.

 

8.1 Державний контроль за діяльністю загальноосвітньої школи
здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

8.2 Державний контроль за діяльністю школи здійснюють Міністерство освіти і науки, Державна інспекція закладів освіти, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної і санітарно – епідеміологічної служби та засновник школи.

8.3 Оперативний контроль за загальноосвітньою школою  здійснює відділ освіти Острозької райдержадміністрації. Основною формою державного контрою за діяльністю школи є атестація школи, яка    проводиться не рідше одного разу на десять років відділом освіти Острозької райдержадміністрації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4    У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) загальноосвітньої школи з питань, пов’язаних з його навчально – виховною діяльністю.

      Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально – виховної роботи, але не частіше один-два рази на рік.

8.5 Будь-яка перевірка школи може проводитись лише в присутності представника засновника ( або районного відділу освіти) за присутності директора школи (особи, що виконує його обовязки).

 

Розділ ІХ.

 Реорганізація або ліквідація школи.

 

9.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію загальноосвітньої школи приймає засновник у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України і допускається лише за згодою територіальних громад району.

    Реорганізація школи можлива шляхом злиття або приєднання.

    Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною
відділом освіти райдержадміністрації, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною  цим органом.

9.2 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє дебіторів і кредиторів, розраховується з ними.

9.3 У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

<1>    <2>   <3>   <4>