ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту -

директор навчального закладу

 

"____”  ____________ 2010 р.

 

Функціональні обов’язки

голови  об’єктової комісії з надзвичайних ситуацій

 

1. Голова комісії з питань надзвичайних ситуацій об’єкта призначається наказом начальника ЦЗ - керівника навчального закладу (далі-НЗ) „Про організацію і ведення цивільного захисту у НЗ”.

2. Голова комісії відповідає за організацію роботи комісії, її готовність до виконання покладених завдань, реалізацію прийнятих комісією рішень з питань запобігання та реагування на НС, а також здійснення постійного контролю за виконанням заходів щодо захисту учасників навчально-тренувального процесу, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

3. Голова комісії безпосередньо підпорядковується начальнику цивільного захисту об’єкта.

В режимі повсякденної діяльності голова комісії зобов'язаний:

- керувати повсякденною діяльністю комісії, своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії;

- забезпечувати своєчасну розробку та затвердження річного плану роботи комісії;

- прогнозувати можливі аварії на потенційно небезпечних ділянках  об’єкту та оцінювати їх наслідки;

- планувати заходи щодо зниження небезпеки виникнення НС на об'єкті та контролювати їх виконання;

- організовувати підготовку керівного складу, невоєнізованих формувань, інших учасників навчально-тренувального процесу до дій у надзвичайних ситуаціях;

- керувати розробкою планів ліквідації можливих НС та їх наслідків, підвищення надійності та сталості функціонування об'єкта в умовах НС.

 

При загрозі та виникненні надзвичайної ситуації голова комісії зобов'язаний:

- при отриманні інформації про НС (розпорядження, сигналу і т.п.) віддати розпорядження на оповіщення та збір членів комісії і прибути на місце збору ОКНС;

- оцінити та уяснити ситуацію, яка склалася на об'єкті, масштаби та характер небезпеки для учасників навчально-тренувального процесу;

- прийняти запобіжне рішення з протидії НС (невідкладні заходи щодо захисту персоналу і населення, локалізації джерела небезпеки, організації розвідки, приведення у готовність сил та засобів реагування);

- ввести в дію відповідні розділи План дій органів управління, сил і структурних підрозділів у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації у ДЮСШ № 1”;

 - особисто та через членів комісії здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень;

- підтримувати постійний зв'язок та інформаційний обмін з управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради;

- інформувати керівника об'єкту про ситуацію, яка склалася, прийнятих заходах протидії НС, необхідності залучення додаткових сил (функціональних та територіальних);

- надавати керівнику об'єкту пропозиції щодо режимів роботи  об'єкту  в умовах ліквідації НС та її наслідків. 

Голова комісії має право:

1. Приймати рішення в межах повноважень комісії.

2. Залучати для запобігання виникненню або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації будь-які транспортні, рятувальні, відбудовчі, медичні та інші сили і засоби об’єкту відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Контролювати виконання рішень засідань комісії.

4. Вносити пропозиції начальнику цивільного захисту об’єкту про заохочення (нагородження) осіб, які зробили внесок в розробку та реалізацію заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків.

5. Делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій свої повноваження заступнику.

 

 

Голова комісії з питань НС                                         _______________    

 

  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту -

директор навчального закладу

 _________________________                                      

"____”  ____________ 2010 р.

 

 

Функціональні обов’язки

заступника голови об’єктової комісії з НС

 

1. Заступник голови об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій призначається наказом начальника ЦЗ - керівника об’єкта „Про організацію і ведення цивільного захисту у ДЮСШ № 1”.

2. Заступник голови комісії  відповідає за планування заходів з питань цивільного захисту, своєчасне приведення у готовність сил та засобів об'єкту з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення надійного та сталого управління в надзвичайних ситуаціях.

3. Заступник голови комісії підпорядковується безпосередньо голові об’єктової комісії з питань НС.

В повсякденній діяльності зобов'язаний:

- вивчати вимоги керівних документів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- розробляти річний план роботи комісії;

- періодично проводити тренування щодо оповіщення і збору комісії (згідно з планом роботи або з розпорядженням голови комісії);

- планувати та контролювати підготовку керівного складу об'єкта, невоєнізованих формувань та інших учасників навчально-тренувального процесу з питань цивільного захисту та ліквідації НС;

- проводити роботу щодо комплектування, оснащення та обліку невоєнізованих  формувань, забезпечувати їх постійну готовність до дій.

 

При загрозі та виникненні НС зобов'язаний:

- з отриманням інформації про НС прибути на своє робоче місце, організувати контроль за прибуттям членів комісії та доповісти голові комісії про їх збір;

- організувати постійне чергування членів комісії;

- організувати збирання та обробку інформації;

- брати участь у приведенні до готовності необхідних сил та засобів об'єкту;

- надавати голові об'єктової комісії відпрацьовані пропозиції щодо захисту учасників навчально-тренувального процесу та ліквідації НС, організації рятувальних та інших невідкладних робіт;

- брати участь в організації рятування працівників та матеріально-технічних ресурсів;

- особисто очолювати роботи на найбільше відповідальних (небезпечних) ділянках;

- забезпечувати управління силами та засобами реагування на всіх етапах локалізації НС, ведення рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС;

- своєчасно інформувати голову комісії про відпрацьовані заходи та про виконання рішень комісії.

 

 

Голова комісії з питань НС           ___________________________                                           

 

 

 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту -

навчального закладу

_________________________

"____”  ____________ 2010 р.

 

 

Функціональні обов’язки

секретаря об’єктової комісії з питань надзвичайних ситуацій

 

1. Секретар об’єктової комісії з питань  НС призначається наказом начальника ЦЗ - керівника об’єкта „Про організацію і ведення цивільного захисту у ДЮСШ № 1”. 

2. У своїй роботі секретар комісії безпосередньо підпорядковується голові комісії з питань НС об’єкта, а у випадку відсутності – заступнику голови комісії. 

3. Організаційною основою діяльності секретаря комісії є план роботи об’єктової комісії з питань НС, план роботи  комісії з питань ТЕБ та НС міста. 

4. Секретар комісії відповідає:

- за розробку плануючої і звітної документації комісії;

- за підготовку і проведення засідань комісії;

- за координацію робіт, пов’язаних з розробленням контрольно-профілактичних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження та ліквідації їх наслідків на об’єкті. 

5. Секретар комісії зобов’язаний:

- знати вимоги керівних документів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- забезпечувати підготовку матеріалів до засідань комісії, доводити рішення до відповідальних осіб, здійснювати контроль за виконанням рішень;

- перед початком засідань комісії з’ясовувати виконання прийнятих раніше рішень;

- брати участь у розробці заходів щодо вдосконалення правового регулювання питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- брати участь у комплексних перевірках стану ЦЗ на об’єкті;

- вести документацію та протоколи засідань комісії.


Голова комісії з  НС                 ___________________________