Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків (зразок)


___________________________________________________________________________

(назва навчально-виховного закладу)

 

 

 

ЖУРНАЛ

 

РЕЄСТРАЦІЇ ПОТЕРПІЛИХ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 

(найменування підприємства)

 

 

 

РОЗПОЧАТО  "___” _________ 200_ р.

 

ЗАКІНЧЕНО   "___” _________ 200_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

(ФОРМАТ А4  (210 х 297))
(ФОРМАТ А4  (210 х 297))

 

Дата  і часподії

Прізвище, ім¢я,

По батькові потерпілого

 

Професія (посада)

Місце події (цех, дільниця, ферма, об¢єкт тощо)

Обставини і причини нещасного випадку

Наслідки нещасного випадку

Заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі акта за формою Н-1 або НТ і підпис особи, яка його одержала

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Примітка. Реєстраційний номер повинен відповідати номеру акта, що складається за формою Н-1 або НТ.