НАКАЗ

від 12 січня 2011 року                                                                                                               № 7

Про підсумки виконання заходів цивільного

 захисту  в 2010 році та завдання на

 2011 навчальний рік

 

Керуючись вимогами Законів  України "Про Цивільну оборону України”, "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, наказу МНС України від 23.04.2001 № 97, наказу МОН України від 03.09.2009 № 814 та виконуючи  розпорядження Рівненського міського голови від 26.03.2009 № 392-р «Про основні завдання Рівненської  міської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  населення і територій у 2009 році»,  керівний та командно-начальницький склад цивільного захисту школи не допустили виникнення надзвичайних ситуацій.

Підготовка з питань цивільного захисту в школі була спрямована на забезпечення готовності керівного складу та невоєнізованих формувань до дій у НС техногенного та природного характеру.

План з підготовки функціональної підсистеми «Освіта і наука України» Острозького району єдиної державної системи цивільного захисту  населення і територій у 2009 році в частині, що стосується діяльності Гремя’цької ЗОШ І-ІІІ ст.  в основному виконаний.

Підвищився рівень знань керівного, командно-начальницького складу, працівників школи, особового складу невоєнізованих формувань щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій.

В НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області  пройшла перепідготовку одна особа.

Продовжувалася робота щодо удосконалення системи зв’язку та оповіщення учасників навчально-виховного процесу школи.

Учні вивчали питання цивільного захисту під час виховних годин, бесід. Навчальний рік з питань цивільного захисту завершився проведенням Дня цивільної оборони.

З метою забезпечення виконання завдань ЦЗ у школі, створення умов для підвищення рівня безпеки, приведення системи ЦЗ відповідно до вимог керівних документів,

НАКАЗУЮ:

1. Головним завданням ЦЗ на 2011 рік вважати - готовність системи ЦЗ школи до дій за призначенням при загрозі та виникненні НС техногенного та природного характеру.

2. Керівному та командно-начальницькому складу цивільного захисту ретельно проаналізувати роботу посадових осіб, керівників невоєнізованих формувань і дати принципову оцінку їх діяльності.

3. Начальнику штаба ЦЗ:

3.1. Організувати проведення протягом навчального року класоводами, класними керівниками з учнями всіх класів бесід з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (за рахунок класних годин, виховних годин згідно тематики курсу «Охорони життя і здоров’я”) з реєстрацією в класному журналі. Навчання учнів старших класів проводити за тематикою розділу «Цивільна оборона» програми «Основи захисту вітчизни».

3.2. Провести інвентаризацію засобів індивідуального захисту органів дихання.

3.3. У І кварталі 2011 року провести огляд захисної споруди для особового складу та внести пропозиції по покращенню його облаштування.

3.4. Здійснювати контроль за проходженням підготовки з ЦЗ, відповідно до „Журналу обліку підготовки керівного та  командно-начальницького складу в НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області ” та графіку затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04.01.2011 №2.

4. Начальнику штабу ЦЗ, голові  комісії з питань НС, класним керівникам і класоводам командирам невоєнізованих формувань переглянути і відкоригувати плануючі документи та посадові обов’язки. Плани занять з учнями з ЦЗ подати на затвердження до 20.01.2011р.

5. Затвердити „План основних заходів підготовки з ЦЗ у Гремяцькій ЗОШ І-ІІІ ст.  на 2011 рік” та додатки до нього.

5.1. Навчальний рік в системі ЦЗ розпочати 02 січня і закінчити 30 листопада 2011 року (місяць грудень використовується для підбиття підсумків, показових занять, планування заходів з ЦЗ на наступний рік). Провести День ЦЗ до 20.05.2011р.

5.2. З метою напрацювання теоретичних та практичних навичок і впевнених дій в умовах надзвичайних ситуацій в 2011 році проводити заняття з питань ЦЗ у складі груп згідно з тематиками відповідно до "Плану основних заходів підготовки з ЦЗ в Гремяцькій ЗОШ І-ІІІ ст.   на 2011 рік”:

- з особовим складом невоєнізованих формувань ЦЗ  - по 15 годинній програмі.

5.3. Керівнику навчальної групи підготовки з ЦЗ розробити та подати на затвердження розклад занять. Впродовж навчального року вести журнал обліку підготовки.

5.5. Враховуючи складність техногенно-екологічного навантаження в Україні і на території Рівненської області, керівникам навчальних груп добиватись глибоких знань від підлеглих з питань захисту від НС природного та техногенного характеру.

6. Питання організації ЦЗ в школі розглянути на нараді при директорові у травні 2011р.

7.  Наказ довести до учасників навчально-виховного процесу школи.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник ЦЗ                                        Болотнюк Є.О.