Грем’яцька ЗОШ І-ІІІ ступенів
Острозької районної ради
 ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор школи

_______________
Наказ від «03» вересня 2012 р. № 105

 

Інструкція № 4.9

з безпеки дорожнього руху

 

1. Обов'язки і права пішоходів

1.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуа­рах і пішохідних доріжках, тримаючись правої сторони.

Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок, по яких йти неможливо, пішоходи можуть ру­хатися по велосипедній доріжці, тримаючись правої сторони, не затримуючи рух на велоси­педах і мопедах, або в один ряд по узбіччю, а у разі його відсутності - по краю проїжджої час­тини дороги-назустріч руху транспортних за­собів. При цьому треба бути обережним і не за­важати іншим учасникам дорожнього руху.

1.2. За межами населених пунктів пішохо­ди, що пересуваються по узбіччю чи краю проїжджої частини, повинні йти назустріч ру­ху транспортного засобу.

1.3. У темну пору доби та в умовах недо­статньої видимості пішоходи повинні вжити заходів для того, щоб чітко виділити себе на проїжджій частині або узбіччі.

1.4. Пішоходи повинні переходити проїжджу частину по пішохідних переходах (підземних, наземних), а у разі їх відсутності на перехрестях - по лініях тротуарів або узбіч.

1.5. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозво­ляється переходити її під прямим кутом до краю проїжджої частини та у місцях, де доро­гу добре видно з двох сторін і лише після то­го, як пішохід оцінить відстань до транспортного    засобу,    який    наближається,    його швидкість і впевниться у відсутності безпеки.

1.6. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальни­ка або світлофора.

1.7. Пішоходи, які не встигли перейти через дорогу, повинні перебувати на острівці безпе­ки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, і можуть продовжити перехід лише переконавшись у безпеці подаль­шого руху.

1.8. Перед виходом на проїжджу частину з-за транспортних засобів, які стоять, пішохо­ди повинні впевнитись у відсутності транс­портних засобів, які наближаються.

1.9. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадочних майданчиках, а там де вони відсутні - на узбіччі, не ство­рюючи перешкод для дорожнього руху.

1.10. На трамвайних зупинках, не обладна­них посадочними майданчиками, пішоходам дозволяється виходити на проїжджу частину тільки після зупинки трамвая.

1.11. Пішохід має право:

а) переходити проїжджу частину позначе­ними нерегульованими пішохідними перехо­дами, а також регульованими переходами, за наявності на те відповідного сигналу регулю­вальника або світлофора.

1.12. Пішоходам забороняється:

а) виходити на проїжджу частину, не впев­нившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

б) переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;

в) затримуватися й зупинятися на проїжджій частині, якщо це не пов'язано із за­безпеченням безпеки дорожнього руху.

1.13. У разі причетності пішохода до дорож­ньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим, повідомити органи міліції про пригоду та необхідні дані про себе, перебуваючи на місці до прибуття працівників міліції.

 

2. Обов'язки і права пасажирів

2.1. Посадку (висадку) дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу лише зі спеціально облаштованого майданчика, а в разі відсутності такого майданчика - тротуару чи узбіччя, якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїжджої частини (але не з боку суміжної смуги для руху) за умови, що це буде безпеч­но та не створить перешкод іншим учасникам руху.

2.2. Пасажири, користуючись транспорт­ним засобом, повинні:

а) сидіти або стояти (якщо це дозволено) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування;

б)  під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклі - у застебнутому шоломі.

2.3. Пасажирам забороняється:

а) під час руху транспортного засобу відвертати увагу водія від керування та зава­жати йому в цьому;

б) відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуа­ру, посадочного майданчика, краю проїжджої частини або узбіччя;

в) перешкоджати зачиненню дверей та ви­користовувати для їзди підніжки й виступи транспортних засобів;

г) стояти під час руху в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах, на вантажі, який розміщений на рівні або вище бортів.

2.4. У разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир повинен надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про транспортну при­году відповідні органи.

2.5. Пасажир під час користування транс­портними засобами має право на:

а) безпечне перевезення себе і багажу;

б) відшкодування завданих збитків;

в) отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху.

 

3. Обов'язки пасажирів на річковому транспорті

3.1. До об'яви посадки не заходити на причал.

3.2. Не перегинатися через парапет набережної, не влазити на нього.

3.3. При посадці й висадці не штовхати один одного, не створювати колотнечі, не роз­хитувати трап.

3.4. Під час руху річкового транспорту не перегинатися через перила.

3.5. Не залишати своїх місць до повної зупинки транспортного засобу.

 

4. Вимоги до водіїв мопедів і велосипедів.

4.1. Рухатися по проїжджій частині на мопедах дозволяється особам, які досягли 16-річного, на велосипедах - 14-річного віку.

4.2. Водії мопедів і велосипедів повинні мати карту з інформацією про себе. Форма карт­ки встановлюється місцевими органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

4.3. Мопеди і велосипеди повинні бути об­ладнані світлоповертачами: з переду – білого кольору, по бокам - помаранчевого, ззаду - червоного.

4.4. Для руху в темну пору доби та в умовах не­достатньої видимості на мопеді необхідно увімкну­ти освітлення, а на велосипеді - ліхтар (фару).

4.5. Водії мопедів і велосипедів, рухаю­чись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорож­нього руху.

Колона велосипедистів, що рухається по проїжджій частині, повинна бути розділена на групи по 10 велосипедистів з відстанню між групами 80-100 м.

4.6. Водії мопедів і велосипедів можуть пе­ревозити лише такі вантажі, які не заважають керувати транспортним засобам і не створюва­тимуть перешкод іншим учасникам дорожньо­го руху.

4.7. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу за перехрестям, то водії мопедів і вело­сипедів зобов'язані дати дорогу іншим транс­портним засобам, що рухаються по дорозі.

4.8. Водіям мопедів і велосипедів заборо­няється:

а) керувати мопедом (велосипедом) з не­справними гальмами і звуковим сигналом, а також без освітлення у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості;

б) рухатися по проїжджій частині, коли по­руч є велосипедна доріжка;

в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

г)  під час руху триматися за інший транс­портний засіб;

д) їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей (підніжок);

є) перевозити пасажирів, за винятком дітей до 7-річного віку, на додатковому сидінні, об­ладнаному надійно закріпленими підніжками;

є) буксирування мопедів і велосипедів;

ж) буксирування причепа, крім того, який призначений для експлуатації з цими транс­портними засобами.

 

5. Перевезення людей у кузові вантажного автомобіля

5.1. Вантажний автомобіль, який викорис­товується для перевезення людей, повинен бу­ти обладнаний сидіннями, закріпленими в ку­зові на відстані не менше 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3-0,5 м від підлоги. Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.

5.2. Кількість людей, які перевозяться в ку­зові вантажного автомобіля, не повинна пере­вищувати кількості обладнаних місць.

5.3 Перед поїздкою водій вантажного авто­мобіля повинен проінструктувати пасажирів про правила посадки, висадки, розміщення та поведінки в кузові. Починати рух можна лише переконавшись, що створені умови для безпеч­ного перевезення пасажирів.

5.4. Забороняється перевозити:

• дітей до 16-річного віку у кузові будь-яко­го вантажного автомобіля;

• організовані групи дітей у темну пору доби.